Huisregels

De organisatie heeft ten allen tijde het recht personen bij de toegang te weigeren / ontzeggen. Bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden. Bij niet meewerken wordt de toegang geweigerd.
 
Dealen in en om in het terrein is niet toegestaan.
 
Gebruik/bezit/handel van/in softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs, alsook het draaien van een stickie, is op en in de omgeving van het terrein niet toegestaan. 
 
Gebruik/bezit/handel van/in slag-, steek, vuurwapens en/of vuurwerk is op en in de omgeving van het terrein niet toegestaan. 
 
Overmatig alcoholgebruik, gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst, agressief en/of racistisch gedrag wordt niet getolereerd. 
 
Aan personen jonger dan 18 jaar wordt géén alcohol verschonken. De organisatie is verplicht de gerechtigde leeftijd vast te stellen, bij twijfel geldt een legitimatieplicht. 
 
De organisatie houdt zich aan de voorschriften zoals gesteld in de Drank- Horecawet. 
 
Personen onder invloed van psychotrope stoffen wordt de toegang geweigerd. 
 
Aan dronken personen (te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt. 
 
Medewerkers in dienst dienen nuchter en aanspreekbaar te zijn. 
 
Betaalde entreegelden worden niet terug genomen. 
 
Alle consumpties worden betaald door middel van munten. Het op rekening drinken van zowel gebruikers / bezoekers als medewerkers is niet toegestaan. 
 
Het meebrengen van eigen drank, glas en/of blikwerk is niet toegestaan. Drank, glas en/of blikwerk worden bij binnenkomst in beslag genomen. 
 
Zowel binnen in het gebouw als buiten in de tenten en in de container (Tuinboks) is roken niet toegestaan. 
 
Schade toegebracht tijdens de activiteiten, of direct in relatie staan tot de activiteiten, aan gebouw en/of eigendommen van OJC Watjang?!? / Zomaarpop worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker vergoed. 
 
Aanwijzingen van de Zomaarpop organisatie, de algemene dienst of bij afwezigheid hun plaatsvervanger dienen opgevolgd te worden. 
 
Bij het niet naleven van de huisregels en of bij ongeregeldheden, alsook bij diefstal en vernieling, wordt altijd de politie ingeschakeld en aangifte gedaan. 
 
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies/diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, of anders ontstaan voor, na of tijdens een activiteit.